Odvaha nerůstMetody neformálního vzdělávání
pro sociálně-ekologickou transformaci


kolektiv autorů:
Barbora Adamková, Katarína Kováčová, Jakub Mácha, Maroš Prčina, Sabina Vojtěchová

ilustrace: Mae Sara
116 stran
rok vydání: 2022

vyšlo v koedici s Ekumenickou akademií, z.s.
ISBN 978-80-906951-7-7 (Nakladatelství Magda)
ISBN 978-80-87661-54-3 (Ekumenická akademie, z.s.)

K dostání na DIVUTVORU.

Publikace poskytuje školitelkám a školitelům neformálního vzdělávání metody a nástroje pro vzdělávání o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci neboli pro takzvané transformativní vzdělávání. Jedná se o praktický nástroj, jehož cílem je přinést do českého prostoru ucelenou sbírku vzdělávacích metod rámovaných ekonomickou koncepcí nerůstu, která se dnes v oblasti vzdělávání, vědy i politiky stává rychle sílící alternativou k dříve převažující teorii udržitelného rozvoje.

Cílovou skupinou pro zpracované aktivity jsou mladí lidé přibližně ve věku od patnácti let výše. Publikace vznikla jako jeden z výstupů mezinárodního projektu PartESDD (Partnerství ve vzdělávání v oblasti nerůstu a sociálně-ekologické transformace). Její základy byly položeny skupinou lidí z různých vzdělávacích organizací z Polska, Německa, Slovenska a České republiky.

Tato publikace vyšla za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie a není určena k prodeji. Zakoupením hradíte pouze provozní a administrativní náklady e-shopu a poštovné.