Odvaha nerůstMetody neformálního vzdělávání
pro sociálně-ekologickou transformaci


kolektiv autorů:
Barbora Adamková, Katarína Kováčová, Jakub Mácha, Maroš Prčina, Sabina Vojtěchová

ilustrace: Mae Sara
116 stran
rok vydání: 2022

vyšlo v koedici s Ekumenickou akademií, z.s.
ISBN 978-80-906951-7-7 (Nakladatelství Magda)
ISBN 978-80-87661-54-3 (Ekumenická akademie, z.s.)

K dostání na DIVUTVORU.

Publikace poskytuje školitelkám a školitelům neformálního vzdělávání metody a nástroje pro vzdělávání o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci neboli pro takzvané transformativní vzdělávání. Jedná se o praktický nástroj, jehož cílem je přinést do českého prostoru ucelenou sbírku vzdělávacích metod rámovaných ekonomickou koncepcí nerůstu, která se dnes v oblasti vzdělávání, vědy i politiky stává rychle sílící alternativou k dříve převažující teorii udržitelného rozvoje.

Cílovou skupinou pro zpracované aktivity jsou mladí lidé přibližně ve věku od patnácti let výše. Publikace vznikla jako jeden z výstupů mezinárodního projektu PartESDD (Partnerství ve vzdělávání v oblasti nerůstu a sociálně-ekologické transformace). Její základy byly položeny skupinou lidí z různých vzdělávacích organizací z Polska, Německa, Slovenska a České republiky.

Jak moc záleží při vzdělávání k socio-ekologické transformaci na jazyku, na emocích, na našich odlošnostech? Co náš přístup k penězům a k moci?  Proč vzděláváme o vztahu k přírodě, když jsme sami přírodou? A je naše vzdělávání vůbec udržitelné? Nad těmito a dalšími otázkami se zamýšlel kolektiv autorů a autorek, kteří přispěli do další publikace: Pozapomenutou cestou. Ta je antologií textů, které různými směry otevírají téma kulturně citlivému vzdělávání v kontextu socio-ekologické transformace světa. Od konceptů, praktických rad pro vzdělávácí praxi, až po metodu utvoření bezpečného vzdělávacího prostoru, je Pozapomenutou cestou skvělým rozhlédnutím po různých dimenzích transformativního vzdělávání, zasazených do středoevropského kontextu.

Tyto publikace vyšly za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie a nejsou určeny k prodeji. Případným zakoupením tištěné verze hradíte pouze provozní a administrativní náklady e-shopu a poštovné.